torsdag 3. oktober 2013

Sofi Oksanen: Utrenskning

Neste Lesesirkelmøte blir mandag 14. oktober, kl. 18.00-19.30.

Da skal vi lese: Utrenskning av Sofi Oksanen. 

Forlaget skriver om boka:
En dag i 1992 finner den gamle kvinnen Aliide en forkommen ung jente på tunet utenfor huset. Aliide blir først urolig og skremt, men så vinner medfølelsen, og hun tar henne inn.
Slik møtes Aliide og Zara. Den eldste har levd hele sitt liv på gården i Vest-Estland, den yngste har vokst opp i det østligste Russland og har søkt lykken i Vest-Europa, men er nå på flukt fra menn som forfølger henne.
Gradvis blir vi klar over hvilke bånd som forener de to kvinnene, og en fortelling om en familie som går i oppløsning når et samfunn får nye makthavere folder seg ut. Handlingen foregår dels under krigen og den sovjetiske okkupasjonen på førtitallet i Estland, dels på begynnelsen av nittitallet når et nytt Europa tar form etter murens fall.
Sofi Oksanen skriver med stor følsomhet for dagliglivets detaljer og historiens lange linjer. Utrenskning er en fortettet og uredd roman om hvordan begjæret får forvridde former når makten og volden rår. Skammen og ydmykelsen følger sviket i kjærligheten.

Spørsmål til boka:

1. Personene i boka
 • Hvem er Aliide
 • Er Aliide skyldig - og i hva?
 • Hvem er Zara?
2. Handling/tema/miljø
 • Når og hvor foregår handlingen?
 • Hvilke temaer tar boka opp?
 • Hvordan oppfatter du tittelen? Hva blir det rensket ut i?
3. Språket og fortellermåten
 • Hva synes du om språket?
 • Kan vi stole på fortelleren i boka?
4. Hva synes du om boka?
 • Likte du boka? - eller ikke? Og i tilfelle hvorfor?

1 kommentar:

 1. Vi diskuterte: Utrenskning av Sofi Oksanen.

  På originalspråket kan tittelen både bety renselse, skjærsild og utrenskning.
  Dette var også en overliggende tematikk i boken, både hva gjaldt Estland som land, og menneskene, spesielt kvinnene, som boka handlet om.
  Her var det utrenskning av Estland, folket, følelser og begjær gjennom seksuelle overgrep, store og små kriger.

  Vi diskuterte både historien til Estland, og hvordan både enkeltmenneskene og landet blir krenket. Hva kjærlighet, og ikke minst sjalusi kan føre mennesket til, og ikke minst hva å bli fratatt sitt eget jeg betyr.

  Vi synes alle at boken var veldig godt skrevet, nøkternt, og ikke utmalende.
  Alle likte boken denne gangen.

  SvarSlett